Bộ Nội vụ

Bộ Nội vụ là khách hàng đã gắn bó nhiều năm với AN SINH PEST CONTROL. Nhiều cán bộ thuộc Văn phòng Bộ cũng thường xuyên sử dụng dịch vụ của AN SINH.

Xem chi tiết

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo là khách hàng của AN SINH PEST CONTROL từ nhiều năm qua. Hàng năm, Văn phòng Bộ định kỳ sử dụng dịch vụ phun thuốc diệt muỗi và côn trùng gây hại, phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho CBCNV.

Xem chi tiết

Hãy gọi số 0243 633 3366 hoặc 033 633 3366

khi Bạn thực sự muốn đặt Niềm Tin của Bạn vào chúng tôi

Trang thông tin chính thức của:

CÔNG TY TNHH KIỂM SOÁT SINH VẬT GÂY HẠI AN SINH

(AN SINH PEST CONTROL)

Trụ sở chính: số 18/76, An Dương, quận Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024 3 7188 068  |  024 3 7188 069  |  024 3 719 4480

Fax: 024 3 719 4479

 

Số điện thoại và email của ông Nguyễn Quang Huy - Tổng Giám đốc:

0982 366 788 | niemtin@ansinh.com

(Hãy liên hệ với ông ấy bất cứ lúc nào nếu có điều gì chúng tôi chưa làm Bạn hài lòng)

back to top